AICHI

Kadernícke premeny 2017

Súťaž kaderníckych premien AICHI vyhlásila výsledky svojho 15. ročníka. Už tradične sa mohli kaderníci hlásiť do súťaže s unikátnym a aj čitateľsky obľúbeným konceptom, kde sa výsledky súťaže posudzujú ako premeny „pred a po“. Organizátorom tejto prestížnej súťaže je sieť kaderníckych štúdií a beauty salónov, Bomton Studia. Súťaž AICHI si kladie za cieľ rozvíjať talent kaderníkov a dať príležitosť aj tým, ktorý sa nemôžu prihlásiť do iných súťaží z dôvodu vysokých nákladov na účasť v súťaži. Koncept tejto súťaže nekladie na kaderníkov takmer žiadne finančné nároky. S vlastnými produktmi a s vlastnou fotodokumentáciou vstupujú súťažiaci len do prvého výberového kola. Pri všetkých ostatných potom majú všetku vlasovú kozmetiku, modelky aj fotodokumentáciu hradenú organizátorom súťaže. Súťaží sa anonymne, čím je zaručená vysoká objektivita súťaže.

Podobne ako iné ročníky, sa aj 15. ročník AICHI 2017 skladá z troch vyraďovacích súťažných kôl. Na začiatku súťaže posielajú kaderníci do súťaže svoje súťažné premeny a prihlášku. Z týchto potom odborná porota vyberá prvých 24 semifinalistov. Ďalšie kolo už prebieha v Prahe, kde kaderníci na vyžrebovanej modelke predvedú svoje zručnosti priamo u organizátora súťaže AICHI. Premeny opäť hodnotí odborná porota a to na základe na mieste vytvorenej profesionálnej fotodokumentácie. Hodnotenie je opäť anonymné a vzíde z neho 11 finalistov, ktorých mená sú po zverejnení výsledkov už odtajnené. Pre tých, ktoré nevybrala do finále odborná porota ešte súťaž nekončí. Stále majú šancu byť vybraní v hlasovaní verejnosti. Do finále AICHI teda nakoniec postupuje 12 finalistov. A ide do tuhého – aj v poslednom kole AICHI si finalisti vylosujú modelku a v časovom limite musia predstaviť svoju novú premenu. Tentoraz už odborná porota hodnotí premeny naživo na modelkách, ale súčasne prihliada aj k vyhotovenej fotodokumentácii. Súčasne najlepšiu premenu vyberá aj verejnosť v médiách a tak zo súťaže vzídu víťazi dvaja - víťaz vybraný odbornou porotou a kaderník, ktorý zvíťazil v hlasovaní verejnosti. Celkovým víťazom súťaže je kaderník vybraný odbornou porotou, ktorý získal v súčte semifinálového a finálového kola súťaže AICHI najviac hlasov.

ŠPECIÁL: AICHI