03-ucesy-pre-polodlhe-vlasy-2017-gandini-club-bundy-bundy