00-claude-monet-petra-mechurova-ucesy-2016

Petra Měchurová predstavila svoje impresionistické účesmi s názvom Claude Monet. Inšpiráciu našla v otcovi impresionizmu a v jeho "fascináciach".