01-premeny-aichi-2016-finale

Finalisti AICHI 2016 – poznáme 11 postupujúcich do tohtoročného finále AICHI 2016.