13-petra-podolanova-cena-verejnosti-sr-2017-kadernik-roka

Petra Podolanská (Kaderníctvo Valéria Brokešová) – Cena verejnosti SK 2017 súťaže Czech&Slovak Hairdressing Awards.