04-kratke-strihy-2015

Oživte krátke strihy asymetriou.