09-jan-rigo-promeny-aichi-2015

Premeny AICHI 2015 (13. ročník) – Jan Rigó, Kadernícke štúdio Mierové Námestie 2, Karlovy Vary (premena 14)