03-tvar-tvare-okruhla-tvar

Okrúhla tvár: tvár v tvare kruhu je symetrická vo všetkých osiach.