05-tvar-tvare-stvorcova-tvar

Štvorcová tvár: tvár hranatého štvorcového tvaru je symetrická v krížových osiach a má výrazné hrany v oblasti čela aj čeľuste.