Ukážte čo viete! Do 31. 7. 2017 sa môžete prihlásiť do súťaže Czech & Slovak Hairdressing Awards 2017 / Kaderník roka 2017 – Next level 2017.
Ukážte čo viete! Do 31. 7. 2017 sa môžete prihlásiť do súťaže Czech & Slovak Hairdressing Awards 2017 / Kaderník roka 2017 – Next level 2017.

Do kedy sa môžem prihlásiť do súťaže Kaderník roka 2017 a ako na to?

Ukážte čo viete! Do 31. 7. 2017 sa môžete prihlásiť do súťaže Czech & Slovak Hairdressing Awards 2017 / Kaderník roka 2017 – Next level 2017.

Ste kaderník alebo kadernícky tím a chcete ukázať, čo vo svojej brandži viete? Prihláste sa do súťaže Czech and Slovak Hairdressing Awards 2017 / Kaderník roka 2017 – Next level 2017, ktorú organizuje spoločnosť spoločnosti Schwarzkopf Professional. Máme pre vás odpovede na všetky otázky, ktoré v súvislosti so súťažou potrebujete poznať.

Do kedy sa môžem prihlásiť do súťaže Kaderník roka 2017?

  • Záujemcovia o účasť v súťaži Czech and Slovak Hairdressing Awards 2017 / Kaderník roka 2017 – Next level 2017 môžu posielať prihlášky a svojej práce až do 31. júla 2017.
  • Rozhodne si prípravu súťažných kolekcií nenechávajte na poslednú chvíľu. Práve teraz je ten správny čas pustiť sa do ich prípravy. Kvalita zasielaných prác je vysoká a už len dostať sa medzi nominovaných je veľkou prestížou.

Aké práce môžem do súťaže Czech and Slovak Hairdressing Awards 2017 / Kaderník roku 2017 poslať?

  • Musí ísť o práce vytvorené exkluzívne pre Czech and Slovak Hairdressing Awards 2017 zodpovedajúce všetkým súťažným pravidlám.
  • Posiela sa set 4 fotografií. K fotosetu je nutné dodať CD, na ktorom sú 4 fotografie v elektronickej podobe. Formát fotografií v elektronickej podobe: JPG, veľkosť 7-15 MB, rozlíšenie 300 DPI.
  • S prihláškou je nutné súčasne zaplatiť účastnícky poplatok v súťaži. Tu pre vás máme vzor vyplnené zloženky.
Vzor vyplnené zloženky pre slovenských účastníkov
Vzor vyplnené zloženky pre slovenských účastníkov

V akých kategóriách môžem súťažiť a za akých podmienok?

Objav roka 2017 / Newcomer of the Year 2017

Kategória Objav roka 2017 je určená pre nováčikov v odbore, teda pre účastníkov vo veku maximálne 21 rokov s praxou nie dlhšie ako 3 roky, resp. pre študentov učilíšť SOU odbor Kaderník. Súťažiaci sa musia zúčastniť súťaže Czech&Slovak Hairdressing Awards prvýkrát. Súťažiaci sa nesmie zúčastniť v žiadnej ďalšej kategórii. Prípustné sú dámske aj pánske modely.

Kolorista roka 2017 / Schwarzkopf Professional Colourist of the Year 2017

Špeciálna kategória Kolorista roka 2017, ktorej podmienkou je práca s farbami Schwarzkopf Professional. Povolené sú pánske aj dámske modely, ale iba len model na fotografii. Nemožno použiť parochne ani príčesky. Účastník je povinný zaslať spoločne s kolekciou fotografické snímky, alebo fotografie z polaroidu, na ktorých sú modely pred farbením aj s dokončeným vzhľadom. Do súťaže je možné zasielať iba farebné fotografie.

Avantgarda 2017 / Avantgarde 2017

Požiadavkou kategórie Avantgarda je nový kreatívny účes a progresívny styling s dôrazom na predvídanie budúcich trendov. Prípustné sú dámske aj pánske modely. Možno použiť parochne aj príčesky. Každý vyhotovený účes musí byť podložený ešte fotografickou snímkou alebo snímkou z polaroidu.

Dámsky komerčný účes 2017 / Women 2017

Požiadavkou tejto kategórie sú komerčné, nositeľné účesy, odrážajúce súčasné trendy. Iba dámske modely. Príčesky možno použiť doplnkovo, nie výhradne (teda aspoň jeden účes musí byť vytvorený bez pomoci príčeskov). V rámci tejto kategórie je volený Kaderník roka. Táto kategória sa delí do štyroch regionálnych pod kategórií podľa sídla salónu: Dámsky komerčný účes 2017 Praha, Dámsky komerčný účes 2017 Čechy, Dámsky komerčný účes 2017 Morava a Dámsky komerčný účes 2017 Slovensko.

Pánsky komerčný účes 2017 / Men 2017

Požiadavkou kategórie Pánsky komerčný účes sú komerčné nositeľné účesy odrážajúce súčasné trendy. Ide len o pánske modely. Príčesky nemožno použiť. Táto kategória sa nedelí do regionálnych podkategórií. V rámci tejto kategórie je volený Kaderník roka.

Cena tlače 2017 / Press Award 2017

Špeciálne ocenenie Cena tlače, o ktoré sa uchádza automaticky každý účastník, ktorý zaslal do súťaže kolekciu. O držiteľovi tohto ocenenia rozhoduje špeciálna novinárska porota, zložená zo zástupcov odbornej tlače, ženskej tlače a internetových portálov so zameraním na ženy.

Cena verejnosti 2017 / Consumer Award 2017

Špeciálne ocenenie Cena verejnosti, o ktoré sa automaticky uchádza každý účastník, ktorý zašle súťažné fotografie kolekcie. Laická, náhodne zostavená porota vyberá sety, ktoré sú umiestnené verejne pre hlasovanie konečných zákazníkov. O víťazovi rozhodnú hlasy čitateľov časopisov a internetových portálov.

Tím roka 2017 / Team Award 2017

Špeciálne ocenenie Tím roka, o ktoré sa automaticky uchádza každý salón, za ktorý súťaží najmenej traja účastníci, ktorí vyplnia v prihláške zaradenie do hodnotenia. Maximálny počet účastníkov je šesť osôb za jeden salón.

Ako sa môžem stať Kaderníkom roka 2017?

Hlavná cena súťaže Kaderník roku 2017 je špeciálne ocenenie. Uchádzajú sa o ňu súťažné sety zaslané do kategórie Dámsky komerčný účes 2017 a Pánsky komerčný účes 2017. Do súťaže o tento titul sa nijako špeciálne neprihlasujete. Titul Kaderník roka sa udeľuje iba jeden – spoločne pre českých i slovenských účastníkov súťaže.

Ako sa môžem stať členom Siene slávy?

Ide o špeciálne čestné ocenenie, ktoré nesúvisia priamo s účasťou v súťaži. Pravidlá udelenia tejto ceny určuje organizátor súťaže. Členom Siene slávy sa automaticky stáva ten účastník súťaže, ktorý trikrát získa titul Kaderník roka. Členstvo v Sieni slávy automaticky vylučuje ďalšiu účasť v súťaži.

Kedy sa budú zaslané práce do súťaže Czech&Slovak Hairdressing Awards 2017 vyhodnocovať?

  • Odborná a novinárska porota zasadne v auguste 2017.
  • Najskôr budú v termíne do septembra 2017 vyhlásené nominácie. V každej kategórii bude vyhlásených 5 nominovaných. O post Kaderníka roka súťažia všetci nominovaní v kategórii Dámsky komerčný účes a Pánsky komerčný účes. V kategórii Kaderník roka bude vyhlásených 5 nominovaných, ktorí budú vyhlásení až v priebehu samotného galavečera.

Kedy sa dozviem výsledky súťaže Kaderník roku 2017?

Výsledky budú vyhlásené 11. novembra 2017 na slávnostnom galavečere vo Fóre Karlín v Prahe.

Zdroj informácií a obrázkov: HDA, Blue Gekko, koláže ContentPub s.r.o. – špecialista na copywriting a vizualizáciu obsahu